Фирмата

Фирма "Еласт-Метал-Пловдив"- ЕООД е основана през 1990 г. След известни трансформации се формира основния предмет на дейност "изработване и рециклиране на полиграфски валове, каучукови консумативи и резервни части за полиграфията". Запази се и производството на гумирани валове с общотехническо предназначение, каучукови уплътнения за автомобили, трактори и кари и разнообразни технически каучукови изделия. Понастоящем фирмата е разположена в сградите на "Мототехника-1964"- ООД гр. Пловдив.

В момента се извършва проектиране и се подготвя строителството на собствена промишлена сграда на фирмата в северната индустриална зона на града. В ход е сертифициране по ISO и се работи по проект за модернизиране на оборудването по програма ФАР. По обем на производството и брой на работниците фирмата се включва към малките и средни предприятия.