Технологията

В технологично отношение фирмата е добре оборудвана с машини и съоръжения. Формирани са няколко технологични звена,които затварят производствения цикъл : смесително, бандажно, автоклавно, шлифовъчно, пресово, инструментално, комплектовъчно и контролно. Машинният парк включва : закрит смесител тип "Бембери", смесителни валове-различни типоразмери, специализирани стругове с повишена точност,фрези, плоскошлифовална машина, обемноерозийна машина, гравир тип "Декел",колонни бормашини, ножовка, автоклави-контактен тип, многогнездови хидравлични преси, подемно транспортни средства и голям брой ръчни инструменти, приспособления и промишлено оборудване.

    При производството на валове се прилага класическа технологична схема- нанасяне на каучуковата пресмаса върху предварително подготвената повърхност на металното тяло,бандажиране с термосвиваем бинт, автоклавиране, шлифоване, полиране, окачествяване и опаковане.

    Тази схема се прилага и в момента от водещи световни производители като : BOTTCHER,WESTLAND,TECHNORULI.