Материалите

В основата на успешната работа на фирмата стои употребата на висококачествени материали от водещи световни производители.

Голямата номенклатура на произвежданите изделия налага използването на широка гама еластомери и полимери. Практически в производството се влагат почти всички видове природни и синтетични каучуци в т.ч. бутадиенстиролов,полиизопренов, диенов, нитрилов, хлоропренов, етилен пропилен диенов, силиконов и различни комбинации между тях. През последните години се въведоха и готови пресмаси от реномирани английски и германски фирми. Спецификата на българския пазар наложи модифицирането на използуваните смеси и въвеждане в производство на еластопласти с цел повишаване на физикомеханичните и химически показатели. В резултат бяха превишени показателите на много от вносните аналози