Нашите клиенти

От създаването на фирмата водещо в отношенията с клиентите е подържането на коректност,лоялност и взаимен интерес. Усилията са съсредоточени върху постигането на възможно най-доброто съотношение качество- цена, като основа за повишаване конкурентоспособността на продукцията.В резултат на това фирмата стабилизира и развива клиентелата си в страната, а в последните години прави опити за излизане на външни пазари.

В областта на полиграфията наши контрагенти са фирми като : ПК "Д.Благоев", Печатница на БНБ, "Филателия и нумизматика", "Държавно Военно Издателство", "Лито Балкан", "Дунавпрес", "Нова принт", "Стико", "Стови", "Полиграфюг", "Багра", "Асенова крепост", ИК "Марица", "Ален мак" и практически всички сервизни бази за полиграфически машини- "Доминов Консуматив", "Интерграфик сервиз" , "Студио Булграф", "Неомаш".

В други области наши клиенти са КЦМ-Пловдив,СФК, Панхим, Пластхим-Т, СЕВТ, Стилмет, Биомашиностроене, Индекс-6 ,Гама Комерс и др.