Технически данни

 • Дължина - до 4500мм
 • Диаметър - до 540мм
 • Отклонение в диаметъра + 0,1 / - 0,05мм
 • Твърдост на каучуковото покритие - 25 - 98° ShA
 • Конусност - под 0,08мм
 • Радиално биене
  • полиграфски валове - под 0,04мм
  • сгъвачни валове - под 0,02мм
 • Отклонение от праволинейност на образователната - +/- 0,02мм
 • Отклонение в диаметрите на лагерните шийки - в съответствие с предписаната лагерна сглобка.
 • Химическа устойчивост на каучука - в зависимост от предназначението.
 • Цвят - според приетата фирмена нормала,ако няма изрични други изисквания.