Инструкция

Опаковка,транспорт и съхранение

Валовете се предават на клиента с фирмена опаковка от мека , плътна хартия и двупластово фолио "Аеропласт",които имат предназначението да осигурят светлинна,топлинна и механична защита на покритието и лагерните шийки до момента на монтажа. При транспорта покритията на полиграфските валове не бива да се обслужват от товарозахватни приспособления и трябва да се пазят от удари. При повдигане със странични захвати трябва да се използват дървени кантове, за да се запазят челните страни на покритието. Валовете трябва да се съхраняват окачени на шийките , а не поставени върху покритието. Покритието трябва да се пази от директно слънчево топлинно облъчване и да се съхранява при около 65% относителна влажност и t между +20 С и +30 С /виж ISO-указание 471/.

Монтаж на валовете и регулиране при първоначално пускане на машината

 

Монтажа и настройката на валовете следва да се извършва само от квалифицирани специалисти. Един печатащ вал постига желаната дълготрайна работа само при правилна настройка.Недостатъчното натягане,заради толерансите на въртеливото движение и ексцентрицитета,води до неравномерно нанасяне на мастилата и овлажнителите. Пренатягането намалява дълготрайността на валовото покритие,заради вътрешното триене и пренатоварване при натиск.В този случай се появява характерно награпавяване на повърхността в двата края на валовете,а в отделни особено драстични случаи отлепване и разкъсване на покритието. За компенсиране на неизбежните толеранси е достатъчно ,максимално натягане на валовете с ширина на печатащата лента, която възлиза на 3мм плюс 3 стотни от диаметъра за пренасящи и разстривни валове и 4мм плюс 4 стотни от диаметъра за нанасящите валове. Например настройката на един нанасящ вал с диаметър 50мм трябва да бъде с максимална ширина на печатащата лента 6,00мм.Препоръчваме настройката да започне с ивица с 1,5 - 2 мм по-тясна от максималното натягане. В случай,когато инструкциите за настройка на производителя на печатарската машина,изискват по-малко от споменатото по-горе максимално натягане,то трябва да се следват предписанията на производителя на машината. За да се избегне неравномерната настройка и произлизащото от това пренатоварване от натиск,трябва да се обърне внимание на това,валът да бъде постоянно успореден на срещуположния вал.При успоредна настройка се постига еднаква ширина на печатащата лента по цялата контактна дължина.Допустимото отклонение в ширината на отпечатъка е 0,4 до 0,6мм,като тя трябва да бъде равномерно разпределена в двата края на вала. В случай на по-дълъг престой,покритията на валовете трябва да се освободят от натоварване,като валовете се отделят един от друг, за да не се получи остатъчна деформация. Задължително след измиване на машината,валовете да се освободят от контакт,поради риск от залепване при изсъхване на остатъците от мастило,което при повторно пускане води до характерно линейно разрушаване по повърхността на каучуковото покритие. Недопустимо е валовете да се оставят да работят на сухо.Това неминуемо води до нарушаване на повърхността и цялостно разрушаване на покритието.

 

Експлоатационни изисквания

Химическа устойчивост
Покритията на печатащите валове са подложени на химическо натоварване от страна на използваните материали, като мастила, овлажнители, почистващи и поддържащи вещества. На пазара се предлага изключително голямо разнообразие от тези консумативи,поради което ние препоръчваме използуването на материали с гарантиран произход и качество.Съобразно спецификата на българския пазар в "Еласт-Метал-Пловдив"-ЕООД сме взели специални мерки за повишаване на химическата устойчивост на каучуковите покрития.За избягване на грешки при използването на нерегламинтирани миещи вещества/газ,керосин,миещи вещества с неясен произход и т.н./ предоставяме на клиентите пробни мостри за простичък тест за химическа устойчивост /набъбване чрез потапяне в съответното миещо вещество/.

Почистване
За да се постигне по-голяма дълготрайност и да се осигури прецизен печат,валовете трябва да се почистват след всяко печатане,преди смяна на цветовете,и периодично при големи тиражи.Почистването трябва да става с подходящото миещо и поддържащо средство.Освен това валовете трябва да се почистват основно,да се проверяват и да се регенерират с подходящ препарат,най-много на 4 седмици,а при особени натоварвания,като бързосъхнещи мастила или запрашаваща хартия,през значително по-кратки интервали.При работа с талкираща секция следва да се обърне особено голямо внимание на аспирационната уредба и значително да се учести миенето,тъй като използваният талк има силно изразен абразивен ефект,влошава качеството на печата и може да повреди повърхността на валовете.
При използването на миещи и поддържащи препарати трябва да се обърне внимание на :

  • покрития за офсетни мастилни,водни и алкохолни валове са устойчиви на масла,мазнини ,мастни въглеводороди и водни разтвори на едно и многовалентни алкохоли.
  • покрития за флексопечатни,UV мастилни и лакиращи валове са устойчиви на вода,едно и многовалентни алкохоли,алифатни въглеводороди, масла и мазнини с нискоароматно съдържание.

За всички видове валове е недопустима употребата на силни разтворители от типа на естери,кетони,ароматни и халогенирани въглеводороди,както и комбинация между тях /МЕК,ацетон,концентриран етилацетат,толуол,кселол, бензол,трихлоретилен,коресилин,АМБ/. При почистване в никакъв случай не трябва да се използват телени четки,шкурка или други остри помощни средства.Препоръчваме да се избягва почистването на ръка без свалянето на валовете и в движение на машината,но когато това е наложително да се използват меки памучни тампони,а не парцали с произволна форма,които могат за бъдат захапани между валовете и да предизвикат сериозни механични увреждания по тях.Тази операция не се препоръчва и от производителите на машините с оглед охраната на труда.

Изравняване и допълнително шлайфане
След по-дълга употреба под въздействието на консумативите и други влияния , може да се появи втвърдяване и изглаждане /полиране/ на повърхността на вала,което вече не може да се отсрани с миещи и поддържащи препарати.Втвърдяването на горната повърхност на вала се изразява с повишаване на твърдостта по Шор.Структурата на повърхността в този случай може да се възстанови чрез изравняване,т.е. едно леко допълнително шлайфане на покритието на вала,в границите на определения от конструкцията на машината минимален диаметър. Настойчиво препоръчваме това да се изпълнява при фирмата производител, тъй като операцията е много деликатна и изисква специално оборудване.

 

Настоящата инструкция не претендира за изчерпателност.Тя дава само най-общите насоки.За конкретен проблем Ви молим да се обърнете към фирма "Еласт-Метал-Пловдив"-ЕООД на телефон 032/96-80-66 - инж.Атанасов или инж. Златев за подробно и конкретно съдействие.